IMG_20190906_170135
Cestou do Gdaňsku
Lešno
V 16. a 17. století se Lešno stalo významným střediskem reformace.
Jan Ámos Komenský sem poprvé přišel v roce 1628 (podruhé v roce 1654), působil na místním gymnáziu.

Gdaňsk a Kaliningrad, ZÁŘÍ 2019