IMG_20190907_133845
Gdańsk
Tvrz Wisłoujście
Od severozápadu přiléhá pevnost k Mrtvé Visle, zatímco z ostatních stran je opevněna hradbou.

Gdaňsk a Kaliningrad, ZÁŘÍ 2019