IMG_20190911_212728
Gdańsk
Kostel Božího Těla v Gdaňsku (Kościół Bożego Ciała w Gdańsku) na ul. 3. Maja poblíž autobusového nádraží

Gdaňsk a Kaliningrad, ZÁŘÍ 2019