DSCF4670
Kaliningradská katedrála
Po válce zůstala katedrála ruinou, i proti, že úřady ji považovaly (stejně jako všechny předválečné budovy) za „symbol pruského militarismu a fašismu“. Katedrála nebyla zbořena snad pouze proto, že u její zdi byl pohřben I. Kant.
Teprve v roce 1992 začala obnova katedrály, v roce 1998 byly instalovány dva zvony. V roce 1960 katedrála obdržela status kulturní památky celorepublikového významu, ale k zachování budovy nebyla přijata žádná opatření: ruiny se nadále hroutily. Teprve v roce 1976 byl učiněn pokus o obnovení katedrály. Tato obnova však přinesla více škody než užitku. V jejím průběhu byla zničena dolní část severní věže katedrály, zachovaná z doby války. Podlahové epitafy uvnitř katedrály byly těžce poškozeny.

Gdaňsk a Kaliningrad, ZÁŘÍ 2019