IMG_20190910_173901
Kaliningrad
Zničený most u západní brány friedlandského ravelinu ( ravelin – samostatná, většinou trojúhelníková malá pevnost v hradebním příkopu).

Gdaňsk a Kaliningrad, ZÁŘÍ 2019