IMG_20190910_181151
Kaliningrad
Chrám Povýšení svatého Kříže / Крестовоздвиженский собор (do r. 1945 Kreuzkirche)
K položení základního kamene nového chrámu došlo 15. června 1930. Stavba byla provedena z prostředků Altstadtské církevní komunity, unie evangelických společenství Königsbergu a pruské vlády. K vysvěcení kostela došlo 7. května 1933. Během druhé světové války Kreutzkirche příliš poškozen nebyl, i když shořela kupole jižní věže. Po válce začala nová vláda používat budovu pro účely národního hospodářství. V různých dobách se zde nacházela autodílna a experimentální továrna na rybářské potřeby. Budova prošla necitlivou přestavbou a rekonstrukcí. Uvnitř vznikly betonové podlahy. V důsledku toho základ, který nebyl projektován pro taková zatížení, nemohl vydržet. Poškození kostela se zintenzivnilo, ve zdech se objevily praskliny. Začátkem 80. let byla budova opuštěna.V období let 1986 a 1989 došlo k převodu budovy bývalého Kreuzkirche do vlastnictví pravoslavné komunity.

Gdaňsk a Kaliningrad, ZÁŘÍ 2019