Kaliningrad_750let
Kaliningradská katedrála
V roce 2005 byla vydána v Rusku známka při příležitosti založení Kaliningradu, kde je vyobrazena opravená katedrála (včetně dalších symbolů města, jako např. Královská brána).

Gdaňsk a Kaliningrad, ZÁŘÍ 2019