DSCF4741
Ruiny německého kostela v obci Kumenen / Kumačevo / Кумачёво.
GPS: 54.8203522N, 20.2126178E
Řádový, později luteránský kostel v Kumenenu původně ze XIV. století, je tvořen kamennými základy, cihlová stavba je v gotickém stylu.
Severní část lodi je téměř celá postavena z kamenů, rohy jsou z cihel. Čtyřpodlažní čtvercová věž se dvěma pozdějšími opěrami je na západní straně. Střecha je valbová. V poslední zdi oltáře byly malé dvojité dveře. O něco později než hlavní loď, na jihozápadní straně, byla postavena přístavba. Sakristie je připojena od severovýchodu později. Hlavní loď se skládá z pěti částí. Gotické hvězdicovité klenby se zhroutily v roce 1604. V roce 1643 byl malován plochý dřevěný strop, malovaný v roce 1703. Velmi úzký oblouk odděloval oltář od hlavní lodi. Oltář měl dvanáctidílnou klenbu ve tvaru hvězdy. V roce 1676 se objevil vyřezávaný dřevěný ikonostas od sochaře Pfeffera. Křeslo/katedra pocházelo z roku 1690, křtitelnice z roku 1690, v XVIII. století byly odlity tři zvony, varhany namontoval v roce 1881 mistr Terletskij z Königsbergu.
Během bojů o horu Galtgarben v únoru 1945 byl kostel v Kumenenu poškozen, jeho věž byla ostřelována.
Až do poloviny 90. let byl kostel využíván jako sklad. Budova byla ničena, v roce 2005 se nad oltářní částí zhroutila střecha. Na začátku roku 2010 byly na zdech kostela zachovány zbytky fresek zobrazující scény posledního soudu.
Dekretem vlády Kaliningradského kraje ze dne 23. března 2007 č. 132 získal kostel status místa kulturního dědictví regionálního významu.V roce 2008 byl připraven projekt obnovy kostela. V září 2010 byl kostel převeden do ruské pravoslavné církve (aspoň pravoslavným trochu stát nadržuje).
Informace o kostele jsou ze stránky https://www.prussia39.ru/photo/all_photos.php?sid=55

Gdaňsk a Kaliningrad, ZÁŘÍ 2019