Fischhausen
Fischhausen / Primorsk
Podle řádových dokumentů byl hrad Fischhausen založen v roce 1268. V roce 1305 obdrželo městská práva i město, které vyrostlo u jeho hradeb.
Od roku 1818 se Fischhausen stal centrem provincie Samland (Sambijský poloostrov, Sambie či Zamland). Na místě Fischhausenu ještě před tím, než se příslušníci Řádu německých rytířů objevili na pobřeží zálivu, existovalo mnoho staletí město a pevnost Šonevik / Skanevik, které založili Prusové v šestém nebo sedmém století.
V roce 1939 bylo ve Fischhausenu tři tisíce osm set sedmdesát devět obyvatel; odborné zemědělské a střední školy; sirotčinec, pečovatelský dům pro staré lidi; nemocnice; několik hotelů a penzionů pro turisty; několik bankovních poboček; mlýn; jatka; mlékárna. Byly vydávány městské noviny.
A dnes? To, co dnes stojí na místě bývalého hlavního města Samlandu a co se nazývá vesnice Primorsk se bývalému městu Fischhausen opravdu moc nepodobá :-(

Gdaňsk a Kaliningrad, ZÁŘÍ 2019